wijtgaard In aanbouw

De familie Andringa - Kempes in Wijtgaard   

naar familie Jorna - Postma

Van de familie Andringa in de 19e eeuw is maar weinig bekend en er zijn ook nauwelijks foto's. Ondanks hun afkomst van grietmannen en vermogende boeren waren de Andringa's in die tijd eenvoudige boerenknechten, koemelkers en werkmannen.
Catharinus Andringa (1881-1926) trouwde in 1905 in Wijtgaard met Regina (Rimpkje) Jorna (1882-1964). Omstreeks 1909 vertrokken zij naar Leeuwarden.

Links : Agatha Andringa - Kempes (1848-1928) met haar zoon Catharinus Andringa in 1914. Haar echtgenoot Tjeerds Baukes Andringa (1843-1894) was reeds in 1894 overleden.
Rechts : Ynkje Andringa (1874-1945) Zus van Catharinus als kloosterzuster in 1910

De families Andringa en Jorna waren in die tijd traditioneel katholiek en namen uitgebreid deel aan het rijke roomsche leven. Bijzonder trots was men dan ook als een van hun zonen priester werd of een dochter in het klooster intrad.


Wijtgaard is van oudsher een van de katholieke enclaves in Friesland met een Cuypers kerk (De kathedraal van Wijtgaard) en een eigen katholieke begraafplaats. Wegens leegloop en achterstallig onderhoud moest de kerk in de 60-er jaren gesloopt worden.
Bot

De familie Jorna - Postma in Wijtgaard   

De Jorna's van Wijtgaard waren bekend als beurtschippers en later als vrachtrijders. Ze onderhielden beurt- en bodediensten naar Leeuwarden en Sneek. Zie hiervoor verder de aparte pagina "beurtschippers"

De familie van Floris Abes Jorna (1856-1930) en Petronella (Pierkje) Postma (1856-1946) in 1929 bij hun 50 jarig huwelijk. In het midden het onvermijdelijk tafeltje met hortensia op dit soort foto's.
Zittend tweede van links Regina (Rimpkje) Jorna (1882-1964) die inmiddels weduwe was geworden.  Rechtsboven staand Ymkje Jorna (1892-1984). In het midden achter hortensia Baukje Jorna (1885-1964). 
De rest is mij onbekend. Wie het weet mag het zeggen. Floris en Pierkje hadden in 1929 negen levende kinderen. Op de foto staan twaalf kinderen. Dus staan er drie echtgenoten op de foto.


Twee weduwes. Beppe Pierkje met haar oudste achterkleinkinderen in 1935. Opoe Andringa (Regina Jorna) had in 1938 al 6 kleinkinderen en geniet er zichtbaar van. .

naar top

naar vorige pagina

naar home