voorbereiding

Gezellig familiereisje naar Schoorl over de nieuwe Afsluitdijk

Er waren veel goede contacten tussen de families Boekema en van der Kolk. Gezamenlijk reisden ze nieuwsgierig en vol trots in de zomer van 1933 over de gloednieuwe Afsluitdijk naar Schoorl.

Bij de Tjerk Hiddes sluizen poseerden ze bij sluis 25. Van links naar rechts
Bovenste rij : Karel Boekema, Wieger van der Kolk, Klaartje Boekema (nicht uit Brabant), Nico Boekema, Ada Westra (vriendin)
Middelste rij : Frits van Lingen, Cilia van der Kolk, Agatha Boekema-Willigers, Bote Hessel van der Kolk, Petrus Boekema, Marie Boekema - Swart, Gezina van der Kolk
Voorste rij : Clara Boekema, Anna van der Kolk-Boekema, Jet Boekema, Lucas van der Kolk, Cilia van der Kolk-van den Akker, Dirk Boekema, Geny BoekemaRaadsel : Op beide foto's staan 19 personen. De onderste foto in de duinen bij Schoorl werd gemaakt door vader Dirk Boekema. Maar wie maakte de bovenste foto?


naar top

naar vorige pagina

naar home