roomskatholiek
In voorbereiding
Op de achtergrond :   " Recordare"  door Choeur Gregorien de Paris          Geluid aanzetten


Het Rijke Roomsche leven

Vanaf de tijd van Lolcke Gerits is de familie Rooms Katholiek geweest. Immers katholiek trouwt katholiek. Er mag dus wel worden aangenomen dat zich op De Helling een traditioneel katholiek familieleven heeft afgespeeld. Misschien wel het rijke roomsche leven. Aanvankelijk met de oude Dominicuskerk in de Speelmanstraat en later met de nieuwe St. Bonifatiuskerk, die in 1882 ingewijd werd, als parochiekerk.
Er heeft zich daar veel lief en leed afgespeeld zoals huwelijken en geboortes maar ook sterfgevallen en ook kindersterfte. Wie weet daar meer van ??

naar top

naar vorige pagina

naar home