pietersburen

Pietersburen aan het Zuidvliet, waar de Boekema's neerstreken.

Ook B111-Petrus (Pieter) Dirk Boekema (1847-1906) kwam vanuit Wartena naar Leeuwarden en vestigde zich in het buurtje Pietersburen aan het Zuidvliet iets ten oosten van de helaas gesloopte Camminghabrug. Het kan bijna niet anders dan dat hij van der Kolken al in Wartena gekend heeft.

Links een tekening gedateerd eind 18e eeuw, de tijd van Lolcke Gerrits, van de oliemolen "De Jonge Fenix" bij Pietersburen aan het Zuidvliet. Rechts dezelfde molen gefotografeerd circa 1900. De molen werd in 1904 gesloopt maar de onderbouw zou nog jaren het beeld van Pietersburen bepalen. Ook Lolcke Gerrits bezat aan het Vliet een eek (azijnmolen). Welke weet ik (nog) niet.
Er waren er tientallen aan het Vliet en het verderop naar het oosten gelegen Schilkampen. Voornamelijk oliemolens en houtzaagmolens, pelmolens en watermolens. Niet alleen windmolens maar ook door stoommachines aangedreven molens.

Achter de molen "De Jonge Fenix" lag het buurtje Pietersburen waar mijn overgrootvader B111-Petrus (Pieter) Dirk Boekema (1847-1906) zijn timmerwerkplaats had. Zijn weduwe Sytske Yges Damsma (1850-1919) bleef daar nog tot 1919 wonen.
Pieter werd geboren in Wartena en verhuisde eind 19e eeuw vanuit Warga / Wartena naar Leeuwarden aan het Vliet. Wellicht samen met Hessel en Lucas Bôtes van der Kolk die zich aan de Dokkumer Ee vestigden. Het kan bijna niet anders dan dat ze elkaar in Wartena al kenden.

Mijn grootvader Bôte Hessel van der Kolk had inmiddels de noodlijdende scheepstimmerwerf van zijn vader aan de Dokkumer Ee verlaten om bij Pieter Boekema te gaan werken. Het ligt voor de hand dat hij daar mijn grootmoeder Anna Catharina heeft ontmoet. Bij hun huwelijk in 1908 neemt hij de timmerwinkel van zijn dan reeds overleden schoonvader over. Hij vestigde zich aan het Noordvliet 245.

Hieronder enkele sfeerfoto's van het voormalige buurtje Pietersburen. Het karakteristieke poortje was de verbinding tussen het molencomplex en de daar achter gelegen huisjes. Onze voorouders zullen er veel gebruik van gemaakt hebben. Het poortje is reeds te zien op de tekening van de "De Jonge Fenix" van eind 18e eeuw. Het buurtje werd in de 70er jaren van de 20e eeuw gesloopt en vervangen door nieuwbouw aan het inmiddels gedempte Vliet. Alleen de namen Pietersburen en Welgelegen (genoemd naar het vlakbij gelegen buitenverblijf) van de huidige nieuwbouwwijk herinneren nog aan de voltooid verleden tijd.

Links het karateristieke poortje zoals al op de oude tekening is te zien. In het midden de kleine arbeidershuisjes begin 1900 die achter het molencomplex lagen en rechts de totale aftakeling vlak voor de sloop.

Een aardige gewoonte van de bewoners aan het Vliet was dat ze de bruggen over Het Vliet de naam van een kleur gaven. Bij het molencomplex "De Jonge Fenix" lag de Blauwe brug over het Vliet. Recht tegenover het complex lag de Oranje brug over een van de talrijke zijvaartjes van het Vliet. Vooraan bij de Koopmans meelfabriek lag de Witte brug. Mogelijk genoemd naar het witte meel dat daar gemalen werd.

In de tijd van onze (over) grootouders was er veel bedrijvigheid aan het Vliet. Veel molens in allerlei soorten en dus ook veel transport met vrachtschepen. Voor het grootste deel natuurlijk over het water richting Warga en Wartena via Schilkampen en de Froskepôle (kikkereiland)

.

Links nog een sfeertekening van de Blauwe Brug vlak bij "De Jonge Fenix". Met al die molens aan het Vliet moet er een enorme bedrijvigheid geweest zijn
In het midden een foto uit 1922 van de Witte brug, misschien wel zo genoemd naar de vlakbij gelegen meelfabrieken van Koopmans. Rechts het buitenverblijf Welgelegen. Pietersburen en Welgelegen zijn eind 20e eeuw gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. Gelukkig zijn de oude namen wel gebruikt.

Plattegrond van Het Vliet in 1907 met de Witte brug en de Blauwe brug en Pietersburen. Rechts van Pietersburen het buitenverblijf Welgelegen.
De Camminghabrug met aansluitend de Bleeklaan zijn nog niet aangelegd. Pas in 1927 worden die aangelegd ter hoogte van de Bote van Bolsertstraat.

Hieronder nog een sfeerbeeld van het Vliet rond 1900 met op de achtergrond het molencomplex "De jonge Fenix"" op Pietersburen. Hier leefden onze voorouders. Het lijkt romantisch maar Pieter Jelles Troelstra, die vooraan aan het Zuidvliet werd geboren, had nog veel werk te doen

naar top

naar vorige pagina

naar home