noordvliet

De familie van der Kolk aan het Noordvliet 245 en 231
 2e generatie

pagina in opbouw

Noordvliet met Camminghabrug (anno 1927) in de dertiger jaren met de toren van de St. Bonifatiuskerk op de achtergrond.

In de dertiger jaren nam Lucas Jozef van der Kolk (1909-1989), in 193? getrouwd met Cilia van den Akker (1911-1997) de timmerwinkel van zijn vader over. Oom Lucas was de laatste van het eeuwenoude geslacht van scheepsbouwers en timmerlieden die hamer en beitel hanteerde. Hij deed veel particulier werk en kreeg later V&D als vaste klant. Oom Lucas en tante Cilia kregen 2 kinderen : Annie en Dirk

Eveneens aan het Noordvliet maar dan op nummer 231 woonde Sietske / Cilia van der Kolk (1910-1967). In 1935 trouwde zij met Frits van Lingen (1910-1981) Hij had een installatiebedrijf. Loodgieterswerk, sanitair, water en gasfitter. Tante Cilia deed de winkel met huishoudelijke artikelen, voornamelijk gasfornuizen en comforen, ketels, potten en pannen. Oom Frits en tante Cilia hadden geen kinderen.
Tante Cilia overleed op 57 jarige leeftijd en oom Frits hertrouwde in 1968 met Tiny Veltman.

Wieger Arnoldus van der Kolk(1916-1996) trouwde in 1946 met Maria Emerentia Andringa (1916-2001). Zie verder Wetstraat 2

Geziena / Sientje van der Kolk (1921-2006) trouwde in 1948 met Kasper Johannes Silvius (1921-2010). Zie verder Wetstraat 2

De trouwfoto's van Lucas en Cilia en van Frits en Cilia
 

De families van der Kolk en Boekema hadden steeds veel contacten met elkaar. Waarschijnlijk al toen hun ouders nog in Wartena woonden.
Er bestaan meerdere foto's van gezamenlijke uitjes. In 1933 grepen ze de ingebruikname van de gloednieuwe Afsluitdijk direct aan voor een familie-uitje naar Schoorl.

Noordvliet 231 en 245 in de 60 er jaren.  Op de rechter foto de werkzaamheden voor de demping. Rechts op de foto de panden 231 en 245.  Op de achtergrond de Koopmans meelfabriek

Uit nostalgisch oogpunt is het natuurlijk jammer dat het Vliet in de 70er is gedempt ten gunste van een autoweg en dat de fraaie Cammingha brug in de dertiger jaren stijl daarvoor gesloopt moest worden. Planologisch is het echter wel verklaarbaar. Ook waren er tijdens warme zomerdagen veel klachten over stank vanwege het stilstaande water.
Aan het eind van de 19e eeuw was al het "Nieuwe Kanaal" gegraven met aan weerzijden de Emma kade's met ook fraaie nieuwbouw in de stijl van begin 20e eeuw. O.a. van de bekende Leeuwarder architect W.C. de Groot die ook het St. Anthonie gasthuis aan het Schoenmakersperk ontwierp. Hessel en Lucas (van de scheeptimmerwerf) zullen hem zeker gekend hebben.

Zie ook Noordvliet 1e generatie

naar Leeuwarder Courant

naar top

naar home