noordvliet

De familie van der Kolk aan het Noordvliet 245  
 1e generatie

pagina in opbouw

Noordvliet met Camminghabrug (anno 1927) in de dertiger jaren met de toren van de St. Bonifatiuskerk op de achtergrond.
.
K341-Bôte Hessel van der Kolk en Anna Catharina Boekema vestigden zich aan het Noordvliet 245 na hun huwelijk in 1907. Mijn grootvader zette daar de timmerwinkel voort van zijn schoonvader Petrus Dirk Boekema (1847- 1906). Bôte had een timmerwinkel voor kleine klussen maar als aannemer deed hij ook grotere verbouwingen. o.a. zijn eigen huis aan het Noordvliet..
Later was hij ook vaak te vinden bij openbare verkopingen van huizen. Hij verdiende daarbij "strikersjild" maar hij bleef ook wel eens aan een pandje hangen wat hij dan met verlies weer moest zien te verkopen.

Bote Hessel van der Kolk en Anna Catharina Boekema ter gelegenheid van hun huwelijk in 1907. Op de rechter foto Noordvliet 245 - 249 in de 30-er jaren.

Bôte en Anna kregen aan het Noordvliet 5 kinderen :

Lucas Jozef van der Kolk (1909-1989) trouwde in 193.. met Cilia van den Akker (1911-1997) . Zie verder Noordvliet 2e generatie

Sietske / Cilia van der Kolk (1910-1967) trouwde in 1935 met  Frits van Lingen (1910-1981).  Zie verder Noordvliet 2e generatie

Petrus Eelco van der Kolk (Piet / 1914-1917) overleed op 3 jarige leeftijd na een val in een teil met heet water. Dat moet een groot drama geweest zijn.

Wieger Arnoldus van der Kolk (1916-1996) trouwde in 1945 met Maria Emerentia Andringa (1916-2001).  Zie verder Wetstraat 2

Geziena / Sientje van der Kolk (1921-2006) trouwde in 1948 met Kasper Johannes Silvius (1921-2010)   Zie verder Wetstraat 2

Het gezin van Bote en Anna omstreeks 1919. Vl.n.r. Wieger, Vader, Sietske / Cilia, Moeder, Lucas. Op de middelste foto  : Moeder Anna met Sientje. Op rechter foto moeder Anna bij haar voordeur aan het Noordvliet 245 met "Paschen 1933"
Van de jong verongelukte Piet is nog geen foto gevonden. 

De families van der Kolk en Boekema hadden steeds veel kontacten met elkaar. Waarschijnlijk al toen hun ouders nog in Wartena woonden.
Er bestaan meerdere foto's van gezamelijke uitjes. In 1933 grepen ze de ingebruikname van de gloednieuwe Afsluitdijk direct aan voor een familie-uitje naar Schoorl. De bruiloften waren meestal een aanleiding een familie foto te laten maken .

Aan het Noordvliet 247 woonde familie de Vries, ook een timmerbedrijf. De dochter van de familie was Cilia de Vries die later met Theo Andringa trouwde. Mijn vader zal niet verwacht hebben dat zijn buurmeisje later nog eens zijn schoonzuster zou worden.

Mijn grootouders gingen in 1934 in De Wetstraat 2 wonen. In 1954 trokken ze zich terug in het St. Jozef pension aan de Voorstreek waar ze in 1957 en 1958 overleden. In de dertiger jaren nam hun zoon Lucas de timmerwinkel over. Hoe de overdracht is verlopen moet ik nog verder onderzoeken.

naar Noordvliet 2e generatie

naar Wetstraat 2

naar Leeuwarder Courant

naar top

naar home