nieuwstad

Chique manufacturen en damesmodes bij Boekema

Pieter Boekema (1847-1906) en Sytske Yges Damsma (1850-1919) woonden in Pietersburen (bij het Zuidvliet) en kregen 8 kinderen. Mijn vermoeden dat mijn grootmoeder Anna Catharina Boekema (1884-1958) en haar broers en zusters in Pietersburen ook geboren zijn moet ik nog verder uitzoeken.
Met het overlijden van Pieter Boekema in 1906 eindigde het timmermansvak bij de Boekema's. Mijn grootvader Bote Hessel van der Kolk nam de timmerwinkel van zijn schoonvader over. De verbinding tussen de families Boekema en van der Kolk, die in Wartena al begon, blijft zeer uitgebreid. Dit blijkt o.a. uit een tripje naar Schoorl in 1933 over de nieuwe Afsluitdijk.

 
De oudste zoon Dirk Boekema (1876-1945) trouwde in 1903 met Agatha Willigers en zij kregen 5 zonen.  Hij was kleermaker en had samen met zijn zusters Jet en Clara een naaiatelier en een luxe manufacturenzaak aan de "stille kant" van de Nieuwstad 123 achter de Waag. In het atelier achter de winkel werkten meerdere naaisters.
Na zijn overlijden in 1945 nam zijn zoon Nico Boekema de zaak over. Hij was getrouwd met Veronica (Vroni) Jorna en zij kregen 2 kinderen : Ageeth en Giny.

 


 

 
Tante Clara en Jet bleven nog enkele jaren in de zaak werkzaam. In mijn herinnering zie ik ze als keurige deftige dames die naar "ode klonje" (Eau de Cologne) roken. Ze verhuisden later naar het St. Jozefpension waar tante Clara overleed. Tante Jet werd geestelijk ziek (dement?) en overleed in het psychiatrisch ziekenhuis in Zuidlaren.

 

Leeuwarder Courant 30 november 1939

De drie andere broers Yge en Nico Boekema kwamen in Noord Brabant resp. in Roozendaal en Breda terecht. Zij trouwden met de gezusters Antoinette (Nettie) en Maria (Marie) Grothe. Opvallend daarbij is dat de jongste (Klaartje) van de 5 dochters van Yge opgroeide bij het kinderloze gezin van Nico. Dus bij haar tante, de zuster van haar moeder.
Broer Arnold Boekema woonde in Bergen op Zoom. Huwelijk en mogelijke kinderen onbekend.
Broertje Jacobus overleed op 2 jarige leeftijd in 1891.

Het gezin van Dirk Boekema en Agatha Willigers met hun 5 zonen omstreeks 1920 .

Het is mij niet helemaal duidelijk of de familie rechtstreeks van Pietersburen naar de Nieuwstad verhuisde. Mogelijk hebben ze nog ergens anders in de stad gewoond. Wie het weet mag het zeggen.

naar top

naar vorige pagina

naar home