hellingLC

Uit de Leeuwarder Courant

Hessel en Lucas van der Kolk kopen op 18 september 1899  "huizinge no.5 en scheepstimmerwerf aan de Dokkumer Ee " voor 5487 gulden van dhr. Westerhuis na diens faillissement. Daarvoor huurden ze de werf van dhr. Westerhuis.   
Een week na het overlijden van Lucas van der Kolk wordt de voormalige scheepstimmerwerf op vrijdag 23 februari 1917 publiekelijk verkocht.

 

 

naar top

naar vorige pagina

naar home