langemarktstraat

Een andere Boekema tak

Een andere Leeuwarder familie Boekema is een andere tak van het oorspronkelijke geslacht Boekema (Buccama) uit Wartena / Swichum. Via Tette Hendriks Langhout (1804-1860) uit Oldeboorn, die in 1829 met Antje Hessels van der Kolk (1806-1888) trouwde, stamt deze tak via de vrouwelijke lijn (niets minder van belang) ook af van Lolcke Gerrits alias "De Koning van Wartena".

Jan Durks Boekema (1872-1956), een jongere halfbroer van Petrus Dirk Boekema (1847-1906), erfde in 1928 het beurtschip van zijn andere halfbroer Klaas Durks Boekema (1848-1928) en zette diens beurtvaartdienst Wartena - Leeuwarden voort . Later werd het tevens een busdienst en taxibedrijf op die route.
Hij trouwde in 1899 in Idaarderadeel met Anna Hendrika Langhout (1878-1954). Een van hun kinderen was Tette Boekema (1913-1993) . Hij was cafehouder, beurtschipper en later rondvaartschipper. 

Deze Boekema tak is in Leeuwarden bekend van het voormalige café Boekema aan de Langemarktstraat  / Wagenplein bij de oude veemarkt in Leeuwarden. Het caf was alleen open op vrijdag, de veemarktdag. Naast het cafe was een grote stal die doorliep tot aan de Willemskade. In deze stal werd op donderdag het vee gestald bestemd voor de markt.  Op vrijdagmorgenvroeg werd het vee onder het Poortgebouw aan het Wagenplein door naar de markt gedreven.
De handel werd vaak in het cafe beklonken met een stevige borrel en als de boer goede zaken had gedaan had bleef er wel eens "verloren vee"  in de stal staan. (Deze informatie is afkomstig van dhr. Rondema die boven het Poortgebouw woonde)

Bij de verhuizing van de veemarkt naar de Frieslandhal in 19?? verhuisde ook het cafe Boekema mee naar de Heliconweg. 

Het Wagenplein met de Langemarktstraat. Rechts het poortgebouw dat toegang gaf tot de daarachter gelegen veemarkt.

 
De Boekema's zijn ook bekend van de rondvaartboten ms "Princehof" en "Kenau" waarmee toeristische trips door de provincie werden gemaakt. 

Rondvaartboot Ms. Princehof zoals zij voorheen vanuit Leeuwarden door Friesland voer. Vanwege haar voor binnenwater overbodige bolvormige boeg werd haar weleens enige arrogantie verweten. 
Tegenwoordig heeft zij als partyschip Werkendam (ZH) als thuishaven.

 

 

naar top

naar vorige pagina

naar home