famnaam1811

De oorsprong van onze familienaam

In 1811 stelde Napoleon Bonaparte de Burgerlijk Stand in en iedereen werd verplicht een familienaam aan te nemen.

Marijke Hessels (1735-1811) , de kleindochter van Lolcke Gerrits, was getrouwd met Bôte Abes (1733-1803) een scheepsbouwer in Wartena.
Zij kregen 3 zonen : Hessel, Johannes en Fedde die alle drie een andere familie naam aannemen :

Johannes Bôtes (1771-1828) koos de naam "Hooghiemstra" omdat hij boerde op "Het Hooghiem" ook wel "Tyallehiem" genoemd, tussen Wartena en Warga.
Fedde Bôtes (1773-1833) koos de naam "van der Werf " omdat er een scheepswerf in de familie was.
Hessel Bôtes (1768-1855) koos de naam "van der Kolk" omdat er bij die scheepswerf een zwaaikolk *) was.

Hun 2 zusters Adriaantje Bôtes (1766-1853) en Ytje Bôtes (1779-1846) werden eveneens met de naam  "van der Kolk"  ingeschreven. Opvallend is dat zij toen al getrouwd waren.

Mogelijk was Hessel een soort Pater Familias. Volgens het kadaster bezat hij in 1832 een werf met zwaaikolk, boerderijen en meerdere landerijen rond Wartena uit overerving van zijn voorouders.
Of de drie broers onwetend van elkaar verschillende familie namen kozen of omdat ze wellicht in onmin met elkaar leefden zullen we waarschijnlijk nooit te weten komen.

De naamgevingsakte gedateerd 27 december 1811 vermeldt nog een aantal bijzonderheden over gezinssamenstelling van Hessel Bôtes.

Onze naamgever Hessel Bôtes van der Kolk trouwde in 1797 met Trijntje Wybes (1770-1813) geboren in Dronrijp maar ze hadden echter geen lang en gelukkig leven. Trijntje overleed in 1813 bij de geboorte van haar zevende kind Catharina. De baby overleed enkele dagen later. Een jaar later verloor Hessel zijn oudste dochter Marijke Hessels (1798-1814) op 17 jarige leeftijd.

Hessel en Trijntje kregen 7 kinderen :

Marijke Hessels van der Kolk (1798-1814)
Wybe Hessels van der Kolk (1801-1866) x (1829) Jeltje Jacobs Lab (1803-1880) --> buiten Friesland
Bôte Hessels van der Kolk (1804-1866) x (1842) Hincke Lucas Sinnema (1819-1894) vertrokken rond 1860 naar Leeuwarden aan de Dokkumer Ee.
Antje Hessels van der Kolk (1806-1888) x (1829) Tette Hendriks Langhout (1806-1888) --> fam Boekema
Dieuwke Hessels van der Kolk (1810-1875) trouwde 2 maal
Ytje Hessels van der Kolk (1810-1868) x (1830) Hans Tjerks van der Meer (1804-1860) --> fam van Doorn
Catharina (Trijntje / 1813)

In dit verhaal over de familie van der Kolk volgen we Bôte Hessels die zich aan het eind van zijn leven (rond 1860) met zijn twee zonen Hessel Bôtes (1846-1932) en Lucas Bôtes (1851-1917) en andere kinderen in Leeuwarden aan de Dokkumer Ee vestigden en daar een scheepstimmerwerf begonnen.

*) Een "Kolk" is niet alleen draaiende werveling in water (een draaikolk) maar ook een plaats bij een scheepswerf waar grotere schepen kunnen omkeren. Een z.g. zwaaikolk.

naar top

naar vorige pagina

naar home