familieandringa
In aanbouw

De familie Andringa van "De Weaze", waar hun uitgebreide en bewogen familieleven zich afspeelde. 

Onderstaande foto van het gezin van Catharinus Andringa (1881-1926) en Regina (Rimpkje) Jorna (1882-1964) is vermoedelijk kost voor het overlijden van Catharinus gemaakt.


De familie Andringa met uitbreiding ter gelegenheid van de priesterwijding van Abe Andringa in 1943.

Staand : Ymkje Jorna, Ype Jongma, Agatha Andringa, Lenie Geukers, Marijke Jorna?, Klaas Galema, Annie Huurdeman, Floris Andringa, Mieke Andringa, Wieger van der Kolk, Baukje (Zus) Andringa, Piet Lucassen, Frida Andringa, Age Andringa, Jan? Jorna, Sannie Andringa, ?? , Theo Andringa.
Zittend : Bauke Andringa, Nellie Andringa, Beppe Pierkje Postma, Wijdeling Abe Andringa, Opoe Regina Jorna, Cilia de Vries.


 

Moeke met Age in Lourdes in 1938     Andringa's bouwen elk op hun eigen wijze (1940) en moeke / opoe breidde blijmoedig voort (1957)

HA12 Catharinus en Rimpkje kregen 11 kinderen. De oudste werden geboren in Wijtgaard en de anderen in Leeuwarden aan het Zwitserswaltje en de Uniabuurt.

HA121 Theodorus Andringa (1906-1970) trouwde in ???? met Cilia de Vries. Hij nam in de dertiger jaren de zuivelzaak over van zijn vader. 
HA12x Petronella Andringa (1907-1985) trouwde in 1932 met Ype Petrus  Jongma (1903-1985) Ze hadden in Huizum een groente- en fruitkwekerij
HA122 Floris Andringa (1909-1973) trouwde in Amersfoort met Annie Huurdeman (1909-1996). Hij was onderwijzer en hoofd der school in Amersfoort.
HA12x Agatha Andringa (1910-1993) trouwde in 1937 met Nicolaas Galema (1908-1995) die een groente -en fruitkwekerij aan de Dokkumer Ee had.
HA12x Winfrida Andringa (1912-1996) was vroedvrouw in Arnhem en hielp daar ongeveer 14.000 baby's ter wereld.
HA12x Abe Andringa (1913-1973) was RK priester. Kapelaan o.a. in Harlingen en Denekamp. Pastoor in Varik en Marienheem .
HA123 Bouke Andringa (1914-1963) trouwde in 1942 in Haarlem met Helena Geukers. Hij was kaashandelaar in Leeuwarden en drogist in Zeist.
HA12x Barbara Andringa (1916-2010) trouwde in 1941 met Petrus Lucassen (1911-2005). Hij was belasting inspecteur. Ze woonden in Winterswijk en Noorwijkerhout.
HA12x Maria Emerentia Andringa (1918-2001) trouwde in 1945 met Wieger Arnoldus van der Kolk (1916-1996). Banketbakker bij V&D.
HA12x Age Andringa (1919-1994) trouwde in 1958 in Eindhoven met Toos van Stratum (1923-2003). Hij was vertegenwoordiger in boenwas bij de Trappisten in Valkenswaard. Later was hij wasserette eigenaar in Eindhoven.
HA12x Suzanne Andringa (1925-1991) Zij was directrice van de RK huishoudschool St. Bernadette in Groningen. Ze had een relatie met Karin Lammerts (1945-????)

De gebruikte codes zijn overgenomen van de Andringa Stichting. Helaas zijn alleen de Andringa's met nakomelingen gecodeerd. Mogelijk worden in een later stadium de codes aangepast.

naar top

naar vorige pagina

naar home