De Eebuurt aan de overkant.

De Dokkumer trekweg vóór de doorgraving naar de Wissedwinger in 1859. De brede boorderij en het huisje met de witte voorgevel werden gesloopt t.b.v de doorgang naar de Noorderbrug. (tekenaar / schilder onbekend)

Links de Eebuurt rond 1900 aan de overkant van De Helling. De twee rechter huizen zijn later na de doorgraving naar de Noorderbrug, toegevoegd. Rechts op de achtergrond Camstraburen


 

 

Op de rechter foto de huidige situatie vanaf Camstraburen gefotografeerd. Achter het ophaalbruggetje, gebouwd bij de nieuwbouw van het nieuwe St. Jozef zorgcentrum, de oude Marechausse Manege die nu bij Gymnasium in gebruik is.
Achter de Manege is nog net de spits van de St. Bonifatiustoren zichtbaar.

 

Skutsjes in de Dokkumer Ee aan de Eebuurt.
Links de Eebuurt gefotografeerd ongeveer vanaf de Manege. Rechts het huisje van de van der Kolken naast de werf (net niet zichtbaar) . Op de achtergrond Camstraburen.

 

 

 

Buurt bewoners op de splitsing in de Dokkumer Ee. Naar links richting Noorderbrug. Rechts naar De Helling (niet op de foto) en naar achter de Camstraburen en de Dokkummer trekweg richting Dokkum.
(waarschijnlijk begin 20e eeuw)

 

 

 

 

 

Omstreeks 1915. Arendstuin met links de manege en rechts de helaas gesloopte kazerne

 

Zoals in zoveel steden in Nederland is er ook in Leeuwarden veel te veel gesloopt ten bate van steriele moderne nieuwbouw.
Natuurlijk heeft elke periode in de geschiedenis zijn eigen bouwstijl maar als de opeenvolging van periodes, met de daarbij behorende bouwstijl en sloopdrift, te snel gaat voelen oudere mensen zich niet meer thuis in de stad waarin ze opgroeiden en verdwijnt daarmee ook hun basisveiligheid.
Zo is er in Leeuwarden niet alleen het Amicitia hotel, Hotel de Klanderij, de watertoren en Schouwburg De Harmonie verdwenen maar werd zelfs de Schrans als klassieke invalsweg ontluisterd en vervangen door een parallelweg waardoor ook de Huizumerlaan veel van zijn karakteristieke panden heeft verloren. O.a. het mooie huis van mijn oom Ype en tante Nellie. Waarom deze onnatuurlijke bypass naar het hart van de stad? . Deze weg is een omweg.
Naast het verdwijnen van de schoonheid van de 19e eeuw (maar dat is maar een mening) is er in Leeuwarden veel karakter verloren gegaan en opgeofferd aan de economische principes. .

 

 

 

 

 

naar top

naar vorige pagina

naar home